2 lata stosowania RODO

W związku z mijającym 2-letnim okresem stosowania przepisów RODO, część spotkania Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych, które w formie wideokonferencji odbyło się 26 maja br., została poświęcona wymianie doświadczeń oraz wniosków przez uczestników, a także analizie przyszłości Rozporządzania w kontekście rozwoju technologicznego. 

Ponadto spotkanie dotyczyło następujących obszarów:

  • Powrotu do pracy po okresie pandemii.
  • Incydentów i naruszeń związanych z okresem pandemii i pracy zdalnej (dyskusja na temat doświadczeń w poszczególnych jednostkach).
  • Oceny skutków przetwarzania (dyskusja na temat potrzeby wykonania oceny skutków w związku z przetwarzaniem danych osobowych w czasach epidemii).

Kolejne spotkanie Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych zostało zaplanowane na 16 czerwca br. i odbędzie się w formie wideokonferencji.

Jak dojechać