Informacje o ułatwieniach dla organizacji pozarządowych

Informator zawiera zestawienie ułatwień na czas epidemii, z których mogą obecnie skorzystać organizacje pozarządowe. Proponowane przez rząd i samorządy rozwiązania mają charakter uznaniowy, dlatego organizacje wiedząc dzięki Informatorowi, jakie są możliwości, powinny przekonywać decydentów o potrzebie ich zastosowania.

Informator

Autor:Tomasz Schimanek

Data zamieszczenia: 17.04.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy