Grupa robocza ds. zamówień publicznych

Grupa robocza ds. zamówień publicznych

Przewodniczący Grupy roboczej:

p. Jarosław Rokicki
Kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznych i Opinii Prawnych
Urząd Miejski w Dąbrowie Górnicze
tel. 
32 295 67 66
e-mail: jrokicki@dabrowa-gornicza.pl

Kontakt w biurze Związku:

p. Dominika Tkocz
st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń

tel. 32 609 03 58
e–mail: dtkocz@silesia.org.pl

W związku z niestabilną sytuacją prawną w zakresie ustawy – prawo zamówień publicznych i licznymi wątpliwościami, które pojawiają się w stosowaniu tych regulacji, Śląski Związek Gmin i Powiatów powołał w 2013 r. Grupę roboczą ds. zamówień publicznych. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów i Referatów w Urzędach Gmin i Starostwach Powiatowych, którzy są odpowiedzialni za zamówienia publiczne.

Grupa robocza odbywa co miesiąc posiedzenia, a mniej więcej dwa razy w roku z jej inicjatywy organizowane są spotkania konsultacyjne z reprezentantami wybranych instytucji.

Najbliższe posiedzenie: 25 września 2019 r. (środa), rozpoczęcie o godz. 10.00

Jak dojechać