Formularz zgłoszenia udziału w posiedzeniu wyjazdowym Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej – 5-6 czerwca 2023 r.

    Proszę wybrać opcję udziału*


    1) wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych, w zakresie oraz celu, które zostały wskazane w formularzu zgłoszeniowym,

    2) zapoznałam (-em) się z zasadami przetwarzania danych osobowych dostępnymi na stronie silesia.org.pl w zakładce: O Związku/Przetwarzanie danych osobowych/Zasady przetwarzania danych osobowych.

    * - pola wymagane

    Skip to content