Formularz zgłoszenia udziału w posiedzeniu Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych, 13 czerwca 2023 r., Katowice

    1) wyrażam zgodę na przetwarzanie dotyczących mnie danych osobowych, w zakresie oraz celu, które zostały wskazane w formularzu zgłoszeniowym,

    2) zapoznałam (-em) się z zasadami przetwarzania danych osobowych dostępnymi na stronie silesia.org.pl w zakładce: O Związku/Przetwarzanie danych osobowych/Zasady przetwarzania danych osobowych.

    * - pola wymagane

    Skip to content