Zapytanie ofertowe - 15-lecie odnowy wsi w województwie śląskim

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację operacji  świadczenia usługi hotelarskiej dla 70 osób w ramach operacji „15-lecie odnowy wsi w województwie śląskim  – doświadczenia i perspektywy” w zakresie zakwaterowania, wyżywienia i udostępnienia sali konferencyjnej dla uczestników kongresu w terminie 6-7 listopada 2017 r.  na terenie powiatu bielskiego/cieszyńskiego/żywieckiego.

Szczegółowe informacje nt. zapytania wraz ze wszystkimi załącznikami opublikowane zostały na portalu ogłoszeń ARIMR: link do portalu: www.portalogloszen.arimr.gov.pl pod numerem 101/19/10/2017.

Termin nadsyłania ofert: 27 października br. do godziny 11.00

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyniki postępowania:

Uprzejmie informujemy, że ofertę, która  spełnia wszystkie warunki zwarte w zapytaniu oraz uzyskała największą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej oceny złożył oferent: Hotel Zimnik, 34-324 Lipowa 990 (województwo śląskie, powiat żywiecki, gmina Lipowa). Oferta wpłynęła do zamawiającego w dniu 20 października 2017 r. Tym samym z ww. wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.

Jak dojechać