Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.37.2017/2  pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 16-17 października 2017 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1058361

Termin nadsyłania ofert: 5 października 2017 r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.37.2017/2 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 16-17 października 2017 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. Rzeszowska Rafał Witek Plac Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów, data wpłynięcia: 4 października 2017 r., cena: 1.600,00 zł brutto

Część II – Usługa noclegu i wyżywienia
1. Zakład Hurtu i Detalu „Rylski-Rylski" 36-002 Jasionka 1A, data wpłynięcia: 4 października 2017 r., cena: 2.170,00 zł brutto

Jak dojechać