Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/5/1 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego) w dniach 30-31 lipca 2018 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

apytanie obejmuje:
1) Część I - Usługę cateringową
2) Część II - Usługę noclegu i wyżywienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania częściowych ofert cenowych tj. część I lub część II lub obie części łącznie. Przy czym oferta dotycząca każdej części musi obejmować wszystkie elementy wyszczególnione dla danej części w opisie zamówienia.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118660#

Termin nadsyłania ofert: 25 czerwca 2018 r. do godziny 15.00

 

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/5/1 pn. Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i budownictwo (administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego) w dniach 30-31 lipca 2018 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. ENS INVEST Sp. z o.o. , ul. Śliczna 28/24, 50-566 Wrocław. Data wpłynięcia: 25 czerwca 2018 r. cena: 1.600,00 zł brutto


Część II – Usługa noclegu i wyżywienia
1. ENS INVEST Sp. z o.o. , ul. Śliczna 28/24, 50-566 Wrocław. Data wpłynięcia: 25 czerwca 2018 r. cena: 3.060,00 zł brutto

Jak dojechać