Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/3/2 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (usługi dla biznesu) w dniach 15-16 marca 2018 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

apytanie obejmuje:
1) Część I - Usługę cateringową
2) Część II - Usługę noclegu i wyżywienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania częściowych ofert cenowych tj. część I lub część II lub obie części łącznie. Przy czym oferta dotycząca każdej części musi obejmować wszystkie elementy wyszczególnione dla danej części w opisie zamówienia.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1088406

Termin nadsyłania ofert: 21 lutego 2018 r. do godziny 15.00

 

Rozstrzygniecie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/3/2 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (usługi dla biznesu) w dniach 15-16 marca 2018 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrano następujące oferty:

Część I - usługa gastronomiczna (catering)
1. Hotele Diament S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dąbrowskiego 50. Data wpłynięcia:21 luty 2018 r.

Część II – Usługa noclegu i wyżywienia
1. Hotele Diament S.A. 44-100 Gliwice, ul. Dąbrowskiego 50. Data wpłynięcia:21 luty 2018 r.

Jak dojechać