Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot. świadczenia usług organizacji wyjazd

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

„Przez KONTAKTY do ROZWOJU – wyjazd studyjny” do województwa pomorskiego w dniach 22 – 24 maja 2019 r.

Śląski Związek Gmin i Powiatów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na realizację operacji pod nazwą:
„Świadczenie usług hotelowo-restauracyjnych, szkoleniowo-edukacyjnych oraz najmu sali konferencyjnej na potrzeby organizacji 3 – dniowego wyjazdu studyjnego pn. „Przez KONTAKTY do ROZWOJU – wyjazd studyjny” dla przedstawicieli LGD z terenu województwa śląskiego do województwa pomorskiego w dniach 22 – 24 maja 2019 r. tzn. kompleksową organizację wyjazdu studyjnego.

Szczegółowe informacje nt. zapytania wraz ze wszystkimi załącznikami znajdują się poniżej:
Termin nadsyłania ofert: 15 maja 2019 r. do godziny 14.00.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Załączniki:
1. Zapytanie ofertowe – tutaj
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – tutaj
3. Wzór umowy - tutaj
4. Ramowy program wyjazdu studyjnego - tutaj

Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie zapytania ofertowego:
Marta Żelezny, mł. specjalista ds. organizacyjnych oraz rozwoju i współpracy, tel.  32 609 03 59,
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl.

Niniejsze zapytanie nie jest zamówieniem i nie obliguje Zamawiającego do skorzystania z przedstawionej propozycji.

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie  www.ksow.pl   
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Jak dojechać