Żałoba narodowa w związku ze śmiercią Jana Olszewskiego

Od dzisiaj do dn. 16 lutego 2019 r. (do godz. 19.00) obowiązuje żałoba narodowa w związku ze śmiercią Jana Olszewskiego, premiera RP w latach 1991–1992 i Kawalera Orderu Orła Białego.

Jan Olszewski (1930–2019) był politykiem, prawnikiem i publicystą. W czasie II wojny światowej i okupacji był członkiem Szarych Szeregów, uczestniczył w powstaniu warszawskim.

W okresie PRL-u był członkiem opozycji demokratycznej, jako adwokat bronił oskarżonych w procesach politycznych. Był współautorem Listu 59 – protestu polskich intelektualistów z 1975/1976 r. wobec zmian w Konstytucji PRL i inicjatorem napisania Listu czternastu przeciw drastycznym represjom wobec uczestników czerwca 1976. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. 

Jak dojechać