XVI edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w MCK w Katowicach

W dniach 2-3 października 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XVI edycja Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Wydarzenie to było organizowane przez Międzykomunalną Spółkę Akcyjną Municipium SA, wydawcę czasopisma branżowego pt. Wspólnota. Śląski Związek Gmin i Powiatów objął ww. Forum patronatem środowiskowym.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów trwale wpisało się już w kalendarz samorządowych imprez w skali ogólnopolskiej.  Jest to cykliczne wydarzenie, które służy pozyskiwaniu wiedzy z różnych dziedzin funkcjonowania samorządów lokalnych i wymianie doświadczeń w tym zakresie. Piętnasta edycja Forum składać się będzie z dziewięciu równoległych ścieżek tematycznych oraz kilku wydarzeń towarzyszących. W ramach tego tegorocznego Forum przewidziano:

  • Kongres Skarbników Polskich Samorządów;
  • Zjazd Sekretarzy i Cyberbezpieczeństwo;
  • Forum Przewodniczących Rad;
  • oraz rozbudowane panele nt. miast przyszłości i strategii elektromobilności, majątku komunalnego, oświaty, kultury i sportu, audytów wewnętrznych w jst, innowacji w rozwoju obszarów wiejskich, ochrony zdrowia oraz polityki senioralnej.

program Forum

więcej informacji nt. Forum

Jak dojechać