X Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu

W dn. 9 - 12 października br. odbył się jubileuszowy, X Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki w Opolu (dawniej Forum Ekoenergetyki w Polkowicach). Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki "Zielony Feniks".

Celem Festiwalu jest popularyzacja idei ekoenergetyki, budowanie wiedzy i kompetencji w jej wdrażaniu, wymiana doświadczeń i technologii, kontaktowanie środowisk „nauka-biznes-inwestor” ze szczególnym, zwłaszcza w ostatnich latach, uwzględnieniem zainteresowań samorządów i prosumentów. 

Od dziesięciu lat impreza ta jest organizowana w formule „non profit” – dostęp do jej wszystkich modułów jest bezpłatny. W przeciągu 3-4 dni trwania każdorocznej imprezy jest realizowane kilkanaście przedsięwzięć o zróżnicowanym charakterze i adresacie. W „kanonie” każdego dnia-modułu jest konferencja naukowo-praktyczna (najczęściej owocująca publikacjami), warsztaty „dobrych praktyk” (głównie dla biznesu), panele dyskusyjne i seminaria tematyczne oraz wystawa urządzeń i technologii omawianych na konferencji. Kanonowi towarzyszą imprezy popularyzujące ekoenergetykę, m.in. konkursy, pokazy, przeglądy filmów, ekorajd, koferencje prasowe, filmiki i wydawnictwa celowe.

W ramach tegorocznego Festiwalu w dn. 10 października 2018 r. w Filharmonii Opolskiej odbyła się jubileuszowa gala „Zielonego Feniksa”. W jej programie przewidziano wystąpienie gościa specjalnego, wręczenie statuetek i wyróżnień „Zielonego Feniksa” oraz koncert muzyczny zakończony rautem (tylko za zaproszeniami imiennymi). Statuetki są przyznawane w trzech kategoriach: za wdrożone projekty i technologie, badania naukowe oraz popularyzację idei ekoenergetyki.

Szczegółowe informacje nt. Festiwalu:

www.festiwal-ekoenergetyki.pl 

Jak dojechać