Wyjazd studyjny „Przez KONTAKTY do WSPÓŁPRACY – wyjazd studyjny dla LGD"

                                  

W dniach 27-29 czerwca 2018 r. w gminach: Lutowiska, Ustrzyki Dolne i Solina (województwo podkarpackie) miał miejsce wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD z województwa śląskiego „Przez KONTAKTY do WSPÓŁPRACY – wyjazd studyjny dla LGD”. Wyjazd organizowany został przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w partnerstwie LGD Zielone Bieszczady, LGD Morawskie Wrota i LGD LYSKOR. Operacja realizowana była w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Plan operacyjny na lata 2018 – 2019) dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Celem wyjazdu była wymiana wiedzy i doświadczeń oraz utworzenie sieci kontaktów dla LGD z terenu województwa śląskiego w zakresie współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie tworzenia kompleksowej oferty turystycznej obszaru objętego LSR.  Założony cel został  zrealizowany. Przedstawiciele LGD z województwa śląskiego biorący udział w wyjeździe studyjnym zapoznali się z nowymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz mieli możliwość poznania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych.

Potrzeba organizacji wyjazdu studyjnego dedykowanego przedstawicielom LGD z województwa śląskiego na obszarze działania LGD Zielony Bieszczady podyktowana została przez wielokrotne zgłaszanie przez przedstawicieli LGD potrzeby zobaczenia  „na własne oczy” innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk realizowanych w ramach podejścia LEADER na Podkarpaciu.

W tracie wyjazdu odbył się szereg niezwykle ciekawych prezentacji i spotkań, które charakteryzowały się bogatym zasobem prezentowanej wiedzy i doświadczeń z zakresu tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, projektów dot. rozwoju infrastruktury turystycznej i ośrodków pielęgnowania i rozwijania rękodzieła ludowego związanego z województwem podkarpackim oraz oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich, tj. m.in.:

1. Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Bieszczadzkiej i przedstawienie prezentacji dot. dobrych praktyk dotyczących rozwoju zielonej turystyki w regionie oraz aktywności społecznej na obszarach wiejskich, partnerskiej  współpracy organizacji pozarządowych, publicznych i przedsiębiorców, a także tworzenie produktów ekoturystycznych (zielone szlaki greenways, ekomuzea, questy, itp. ). Prezentacja dostępna tutaj.
2. Spotkanie z przedstawicielem LGD Zielone Bieszczady pt. Dobre praktyki. Prezentacja dotyczyła wybranych operacji, w trakcie których zostały zaprezentowane przykłady tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, współpracy z innymi LGD oraz projekty rozwoju infrastruktury turystycznej, a także plany komercjalizacji działalności LGD. Prezentacja dostępna tutaj.
3. Spotkanie z przedstawicielem LGD LYSKOR, pt. Projekty współpracy zrealizowane i planowane w okresie programowania 2007 – 2013, w trakcie której zaprezentowała uczestnikom przykłady projektów współtworzonych z innymi LGD, których celem było wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD jako miejsc kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Celem prezentacji było spowodowanie postrzegania lokalnych grup działania jako ośrodków pielęgnowania i rozwijania tradycyjnego rękodzieła ludowego poprzez organizację przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych. Prezentacja dostępna tutaj.
4. Zwiedzanie Muzeum Młynarstwa i Wsi - obiekt posiadający certyfikat „GoToCarpathia”. Historię samego obiektu oraz historię tworzenia z tego miejsca punktu turystycznego opowiadał właściciel muzeum. Uczestnicy wyjazdu zostali także poczęstowani tradycyjnymi potrawami kuchni regionalnej z pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego (zupą kisełycią oraz hryczanykami i klepakiem młynarzowej).
5. Spotkanie w cerkwi - zwiedzanie zabytkowej bojkowskiej Cerkwi w Smolniku nad Sanem z 1791 roku. Opowieści o zaangażowaniu małej lokalnej grupy mieszkańców w opiekę nad tym obiektem i kultywowaniem religijnych tradycji.
6. Zwiedzanie wybranego fragmentu Ekomuzeum "Trzy Kultury" - "W Krainie Bojków" (obiekt posiadający certyfikat „GoToCarpathia”) - Chaty Bojkowskiej, czyli rekonstrukcji tradycyjnego w tym regionie Karpat budynku mieszkalnego, zaadaptowanego do roli lokalnego ośrodka edukacyjno-kulturalnego oraz galerii produktu lokalnego.
7. Zorganizowany dla przedstawicieli LGD –„QUEST ZATWARNICA – historia szemarana przez Hylaty” poprowadzony przez dobrze oznakowaną ścieżkę historyczno-przyrodniczą na terenie Ekomuzeum "Trzy Kultury", mający na celu rozwój lokalny z uwzględnieniem środowiskowego potencjału  Bieszczad.
8. Wizyta w Pracowni Artystycznej „Na Dwie Ręce”, która również należy do sieci Ekomuzeum "Trzy Kultury"  - spotkanie z właścicielką pracowni, która poprowadziła warsztaty z tworzenia produktu lokalnego. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość  własnoręcznie zrobić zapachowe mydełka z zanurzonymi w nich lokalnymi roślinami (ziołami, kwiatami, nasionami itp.), odlewane w foremkach inspirowanymi bieszczadzkimi zwierzętami i roślinami.
9. Odwiedziny w Zagrodzie Pokazowej Żubrów w Mucznem – która jest jedną z największych bieszczadzkich atrakcji i służy edukacji przyrodniczej. Po tym obszarze oprowadzała i opowiadała o bieszczadzkiej przyrodzie i zwierzętach przedstawicielka Fundacji Bieszczadzkiej.
10. Wizyta w Pracowni-Galerii „Stare Kino” (obiekt posiadający certyfikat „GoToCarpathia”) specjalizującej się w wytwarzaniu autorskich wyrobów ceramicznych (użytkowych i ozdobnych z karpackimi motywami zwierzęcymi i roślinnymi). Spotkanie z właścicielami dotyczyło tworzenia produktu lokalnego i współpracy lokalnych przedsiębiorców.
11. Kolacja w formie biesiady bieszczadzkiej (podane były regionalne produkty i potrawy). Wydarzeniu temu towarzyszył zespół regionalny Kremenaros, grający  lokalną muzyką z pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Na czele zespołu  stał bieszczadzki gawędziarz, który zabawiał uczestników bieszczadzkimi anegdotami, legendami i baśniami.
12. Wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym „Bazyl” (obiekt posiadający certyfikat „GoToCarpathia”) specjalizujący się w wytwarzaniu produktów lokalnych (kwiatów i innych ozdób z bibuły), prowadzeniu warsztatów i kultywowaniu zwyczajów. Gospodarz obiektu opowiadał o tradycji tworzenia w tym rejonie kwiatów z bibuły oraz została przeprowadzona dyskusja o współpracy przedsiębiorców wytwarzających produkty lokalne na Podkarpaciu.

Drugi dzień wyjazdu zakończył się występem Zespołu Regionalnego Kremenaros, grającego  lokalną muzyką z pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Zespół  w swojej twórczości sięga do regionalnych przyśpiewek, piosenek oraz obyczajów podkarpackich.

W trakcie wyjazdu studyjnego przedstawiciele LGD z województwa śląskiego nawiązali szereg nowych kontaktów z przedstawicielami LGD z woj. podkarpackiego, a także przedsiębiorcami, mieszkańcami i samorządowcami z bieszczadzkich miejscowości, które w przyszłości będą służyły dalszej integracji, obustronnej wymianie doświadczeń, dalszym spotkaniom.

Efektem wyjazdu jest zdobycie przez uczestników wyjazdu wiedzy dot. dobrych praktyk LEADER, w tym projektów zrealizowanych w okresie programowania 2007-2013, jak i planów w odniesieniu do obecnego okresu realizacji PROW 2014-2020, które będą mogły być inspiracją do dalszych działań na obszarach LGD województwa śląskiego, co nastąpiło poprzez możliwość  zobaczenia projektów realizowanych przez LGD Zielone Bieszczady w obecnym i poprzednim okresie programowania.

Biorący udział w wyjeździe członkowie Zarządów i Rad oraz pracownicy biur LGD, a także inne osoby zaangażowane we wdrażanie LSR poprzez możliwość poznania rozwiązań stosowanych na Podkarpaciu będą mogły w sposób bardziej skuteczny realizować własne projekty i pomysły  w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danych obszarów.

Istnieje szansa, że  wyjazd studyjny dla przedstawicieli LGD z województwa śląskiego „Przez KONTAKTY do WSPÓŁPRACY – wyjazd studyjny dla LGD”  przyczyni się do realizacji nowych, innowacyjnych projektów inspirowanych zdobytą w trakcie wyjazdu wiedzą oraz doprowadzi do zwiększenia aktywności osób, które brały udział w wyjeździe, w przestrzeni wsi i gmin. Ponadto po zakończeniu zarówno I dnia, jak i II i III dnia, a także w drodze powrotnej uczestnicy mieli możliwość swobodnej dyskusji oraz wymiany doświadczeń, zarówno między sobą, jak i skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych ekspertów- co spotkało się z dużym zainteresowaniem.

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie  www.ksow.pl. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW

Jak dojechać