Wyjazd studyjny „Przez KONTAKTY do ROZWOJU – wyjazd studyjny”,22-24.05.19r.Bytów

Śląski Związek Gmin i Powiatów uprzejmie informuje, że w dniach 22-24 maja 2019 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „PRZEZ KONTAKTY do ROZWOJU – wyjazd studyjny” dla przedstawicieli LGD z terenu województwa śląskiego. Operacja realizowana będzie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Plan operacyjny na lata 2018-2019) dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Głównym celem wyjazdu jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości poprzez aktywizację społeczności lokalnych, na przykładzie wybranych dobrych praktyk wdrażania podejścia LEADER między przedstawicielami LGD z terenu województwa śląskiego i pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przedsiębiorczości lokalnej na obszarach wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy, wsparcia grup defaworyzowanych i realizacji projektów zrealizowanych przez LGD.

Program wyjazdu: tutaj

Wyjazd adresowany jest do przedstawicieli LGD funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Przewiduje się, iż w wyjeździe weźmie udział łącznie 40 osób (przedstawicieli wszystkich 14 LGD z terenu woj. śląskiego, które podpisały z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR w okresie programowania 2014-2020 oraz reprezentanci instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich na terenie województwa śląskiego).

Efektem realizacji wyjazdu studyjnego będzie mogło być przeniesienie dobrych praktyk z obszaru województwa pomorskiego do LGD z terenu województwa śląskiego, efektywne wsparcie grup defaworyzowanych poprzez kreowanie miejsc pracy na terenach wiejskich, a także w przyszłości działania związane z opracowywaniem kolejnych lokalnych strategii rozwoju w okresie programowania 2021-2027.

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie  www.ksow.pl   
Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Jak dojechać