Wideokonferencja dot. III sektora „Społeczeństwo Obywatelskie…”

Materiał prasowy: Urząd Marszałkowski

Konferencja

„SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE – aktywizacja, inicjatywa, rozwój, wsparcie dla organizacji pozarządowych”

23 listopada 2020 r., godz. 10.00 - 13.00

Marszałek Województwa Śląskiego organizuje konferencję poświęconą bieżącej problematyce III sektora wobec aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Ideą konferencji jest wsparcie III sektora poprzez ukazanie możliwości oraz dobrych praktyk w regionie.

Do udziału w spotkaniu on-line zaproszeni są przedstawiciele Rad Działalności Pożytku Publicznego, osoby zajmujące się współpracą z organizacjami pozarządowymi w samorządach lokalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wszyscy zainteresowani problematyką III sektora.

Z uwagi na stan epidemii konferencja odbędzie się w trybie online. Osoby zainteresowane proszone są o przysyłanie zgłoszeń na adres e-mail: ngo@slaskie.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „konferencja”. Należy podać imię, nazwisko, tel. kontaktowy oraz adres e-mailowy, na który w dniu konferencji wysłany zostanie link aktywujący. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 listopada 2020 r.

agenda konferencji

źródło i więcej informacji: https://ngo.slaskie.pl

Data publikacji: 09.11.2020 r.

Jak dojechać