Webinarium pt. "Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych", 27.10.20

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 października 2020 r. (wtorek) odbędzie się spotkanie pt. „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, czyli gdzie szukać źródeł finansowania projektów”, które odbędzie się w formule wideokonferencji, przy użyciu narzędzia Microsoft Teams, rozpoczęcie o godz. 20.00 (czas trwania: około 1 godziny). Spotkanie adresowane jest do przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, fundacji, towarzystw, członków Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych, sołtysów, liderów wiejskich, a także innych osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Celem niniejszej wideokonferencji jest przedstawienie dostępnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych funkcjonujących na obszarach wiejskich. Omówione zostaną źródła finansowania przyszłych/planowanych projektów poprawiających jakość życia mieszkańców, a także działań aktywizujących i integracyjnych organizowanych przez lokalnych działaczy. Wydarzenie to będzie również okazją do wymiany doświadczeń z tego zakresu pomiędzy uczestnikami wideokonferencji.

W przypadku zainteresowania udziałem ww. wideokonferencji uprzejmie prosimy o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj w terminie do 26 października 2020 r. (poniedziałek). Aby wziąć udział w spotkaniu (przy użyciu narzędzia Microsoft Teams) wystarczy przeglądarka oraz kamerka, mikrofon, głośnik. Szczegółowe informacje organizacyjno-techniczne prześlemy zgłoszonym osobom (tj. link do spotkania oraz instrukcję: jak krok po kroku dołączyć do spotkania).

Osobą odpowiedzialną za organizację ww. spotkania (w tym za kwestie organizacyjno-techniczne) w biurze Związku jest p. Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich (kontakt: tel. 32 25 11 021 lub e-mail: mzelezny@silesia.org.pl). 

 

zaproszenie

formularz zgłoszenia

 

 

Jak dojechać