Ważne - zgłaszanie zmian do ustawy o dodatku osłonowym

Z uwagi na wejście w życie 4 stycznia br. ustawy o dodatku osłonowym, która nakłada na samorządy gminne obowiązki związane z wypłatą tego dodatku, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego podjęła działania zmierzającej do wprowadzenia niezbędnych zmian w powyższym akcie prawa.

 

Przewiduje się, że w ostatnich dniach stycznia do urzędów gmin wpłynie blisko 8 mln wniosków, z terminem rozpatrzenia i wypłacania środków do końca marca. To też powoduje, że zmiany zasad składania i rozpatrywania wniosków są konieczne.

Strona samorządowa KWRiST oraz Piotr Dziadzio, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska podjęli współpracę dotyczącą procedowania pilnych poprawek do ustawy. W ramach tej współpracy podjęto następujące działania:

  • samorządy lokalne przygotują i prześlą uwagi do obecnej treści ustawy oraz propozycje ewentualnych korekt do niej – korespondencję, tj. uwagi i propozycje w tej sprawie, prosimy kierować na adres aleksandra.swiderska@klimat.gov.pl oraz do wiadomości na adres mw@zmp.poznan.pl w terminie do najbliższego piątku, 14 stycznia, do godz. 13.00.
  • 17 stycznia br. (poniedziałek) o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie online z Ministrem Piotrem Dziadzio, podczas którego resort odniesie się do uwag i propozycji zgłoszonych przez samorządy terytorialne oraz zostaną uzgodnione ewentualne pilne poprawki do ustawy.

 

Data publikacji: 13.01.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy