Warsztaty z promocji gminy, w dn. 16-18.09.2019 r. w Lanckoronie

W dniach 16-18 września 2019 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował II turę warsztatów terenowych w gminie Lanckorona pt. Jak twórczo zaprezentować swoją miejscowość? Wykorzystanie technik interpretacji dziedzictwa w promocji miejsc. Ich uczestnikami byli pracownicy urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, zajmujący się promocją gminy, turystyki i kultury, a także liderzy wiejscy ze stowarzyszeń.

Program warsztatów składał się z wizyt w miejscach lokalnej aktywności (m.in. w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie) oraz zajęć praktycznych – w tym terenowych (m.in. w Kalwarii Zebrzydowskiej). Uczestnicy warsztatów zapoznali się z lokalnymi liderami (m.in. ze stowarzyszenia „3 wionki” oraz stowarzyszenia „Zagroda Ławeczki”) i poznali aktywności realizowane w jednej z najaktywniejszych i najbardziej rozpoznawalnych miejscowości Małopolski – Lanckoronie.

W trakcie spotkania została przeprowadzona m.in. sesja kreatywna, podczas której uczestnicy na podstawie poznanej metodologii tworzyli pomysły do wdrożenia w swoich gminach.

Program warsztatów został opracowany przez ekspertów: p. Wacława oraz Piotra Idziaków - zajmujących się zawodowo marketingiem miejsc oraz tworzeniem strategii rozwoju gmin (w szczególności obszarów wiejskich), badaniem potencjału rozwojowego wsi tematycznych oraz wykorzystaniem technik opowiadania o lokalnym dziedzictwie.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać