V ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło V edycję ogólnopolskiego konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Formularz zgłoszeniowy można wysyłać do 17 stycznia 2022 r.

Ideą konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskich oraz promowanie dobrych praktyk realizowanych na terenach wiejskich dzięki funduszowi sołeckiemu. To niezwykle popularne narzędzie służy mieszkańcom wsi i poprawia warunki życia społeczno-publicznego już od 2009 roku. Wszyscy jesteśmy świadkami tego jak na plus zmieniają się sołectwa i żyjący tam ludzie. Warto więc poprzez konkurs wyeksponować to co zostało już zrealizowane.

W konkursie może wziąć udział każde sołectwo (może być kilka z jednej gminy), które w latach 2010-2021 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. WAŻNE jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40% wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Zwycięzcy z poszczególnych województw zostaną ogłoszeni w marcu, a w kwietniu odbędzie się gala finałowa podczas, której poznamy zwycięzcę krajowego V edycji konkursu.

Nagrodą główną w konkursie jest statuetka „Sołecka NIKE”, dyplom i czek. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Dokumentację konkursu można pobrać ze strony internetowej http://kss.org.pl

Informacji o konkursie udziela koordynator wydarzenia: p. Grażyna Sędziak: tel. 797 901 112 e-mail: biuro@wss.konin.pl (po godz. 14.00)

źródło informacji:
http://kss.org.pl/v-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/

 

Polecamy
Współpracujemy