UWAGA! Przesunięte szkolenie "RODO w rewitalizacji..."

Informujemy, że planowane na dzień 18 czerwca 2019 r. (wtorek)  szkolenie pt. „RODO w rewitalizacji. Jak zorganizować proces pozyskania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji” ze względów organizacyjnych zostaje przesunięte na wrzesień. O nowym terminie będziemy informować w osobnym zaproszeniu (indywidualne informacje otrzymają również osoby, które zapisały się na szkolenie w terminie czerwcowym). 

Informujemy, że osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia w biurze Związku jest p. Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, e-mail: msurmacz@silesia.org.pl, tel. 506 276 713.

Program szkolenia RODO w rewitalizacji

Jak dojechać