Tarcza 4.0 - większe zadłużenie samorządów

W Dzienniku Ustaw ukazała się tzw. Tarcza 4.0 czyli Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Pozwoli ona m.in. na większe zadłużanie samorządów. 

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadza m.in. dopłaty do kredytów dla firm znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu pandemii. Reguluje też możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, a także wydłuża do 28 czerwca br. okres, w którym przysługuje zasiłek opiekuńczy.

W kwestii samorządów dokument przewiduje m.in. złagodzenie reguły finansowej, przez co jst będą mogły się bardziej zadłużyć. Ustawa stanowi m.in. że samorządy będą mogły przeznaczyć pieniądze z tzw. funduszu korkowego, na przeciwdziałanie COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych. Pozwoli ona również wcześniej przekazać gminom raty w części oświatowej.

więcej:
www.samorzad.pap.pl

 

 

Jak dojechać