Szkolenie prawo prasowe - 17.10.2019 r.

W dn. 17 października 2019 r. (czwartek) w obiekcie konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, sala nr 401, IV piętro) odbędzie się bezpłatne szkolenie dot. prawa prasowego. Szkolenie rozpocznie się o godz. 9.30. W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące kwestie:

  • autoryzacja wypowiedzi i wywiadu po zmianach wprowadzonych ustawą prawo prasowe z października 2017 r.;
  • zasady kontaktu z dziennikarzami i udzielania informacji prasie na tle ustawy o dostępie do informacji publicznej i prawa prasowego;
  • rozmówca i dziennikarz, czyli do czego zobowiązuje tajemnica dziennikarska i jak powstaje;
  • media według polskiego prawa;
  • sprostowanie jako forma pozasądowej reakcji na treści zawarte w publikacji prasowej;
  • regulacje dot. publikacji wizerunku.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników Urzędów i Starostw Gmin i Powiatów członkowskich Związku odpowiedzialnych za kwestie związane z kontaktami z mediami i promocją jst.

Szkolenie poprowadzi p. Maria Łoszewska-Ołowska – doktor habilitowana nauk społecznych, pracownik Katedry Prawa Mediów Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, współautorka Komentarza do prawa prasowego, specjalizująca się w zagadnieniach odnoszących się do normatywnych aspektów funkcjonowania mediów i dziennikarzy, w tym ochrony dóbr osobistych (czci, prywatności, wizerunku) i naruszeń w mediach, prawa do krytyki prasowej oraz odpowiedzialności dziennikarzy.
 

Formularz zgłoszeniowy:

formularz szkolenie prawo prasowe

O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizator potwierdzi drogą mailową przyjęcie zgłoszenia.

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku za organizację szkolenia: p. Dominika Tkocz, st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (tel. 32 609 03 58, adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl).

Jak dojechać