Szkolenie on-line "KPA w kontekście ustawy "covidowej"

W dn. 10 marca 2021 r. (środa) odbędzie się szkolenie on-line pt. „Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w codziennej realizacji zadań organów rejestrujących pojazdy i wydających uprawnienia do kierowania pojazdami”. Odbędzie się ono w formule wideokonferencji, za pośrednictwem internetowego narzędzia Microsoft Teams, z rozpoczęciem o godz. 10.00.

Szkolenie poprowadzi p. dr Łukasz Strzępek – doktor nauk prawnych, autor kilkunastu publikacji z dziedziny materialnego prawa administracyjnego oraz procedury administracyjnej (w tym monografii), wykładowca w szkole wyższej, starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach, od lat prowadzący szkolenia z kodeksu postępowania administracyjnego.

Zgłoszenie udziału w szkoleniu odbywa się poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny pod tym linkiem, w  terminie do dn. 8 marca br. (poniedziałek). W formularzu prosimy o podanie adresu e-mail, na który Biuro Związku w dniu 10 marca br. (najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem webinarium) prześle link umożliwiający dołączenie do webinarium. Aby móc wziąć udział w webinarium w możliwie pełnym zakresie, zaleca się korzystanie z komputera z działającą kamerą i mikrofonem oraz dostępem do szybkiego Internetu, choć dostęp jest możliwy również za pomocą zwykłego smartfonu.

Osobą odpowiedzialną za organizację w/w szkolenia jest w biurze Związku jest p. Olga Bargiel-Bizoń, mł. specjalista ds. współpracy samorządowej i wsparcia struktur Związku, tel. 579 963 961, adres e-mail: obargiel@silesia.org.pl.

Data publikacji: 19.02.2021 r.

Jak dojechać