Szkolenie on-line Dostępność architektoniczna w urzędzie - 15 czerwca

Zapraszamy przedstawicieli samorządów członkowskich Związku na szkolenie on-line pt. Dostępność́ architektoniczna w urzędzie, które odbędzie się w dniu 15 czerwca br. (wtorek) w formule wideokonferencji w aplikacji Microsoft Teams, rozpoczęcie o godz. 9.30.

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
• standardy dostępności,
• przykłady dostosowania budynków użyteczności publicznej,
• metody audytowania i oceny.

Szkolenie poprowadzi dr inż. arch. Iwona Benek – architekt, adiunkt w Katedrze Projektowania i Badań Jakościowych w Architekturze na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, wiceprezes Fundacji Laboratorium Architektury 60+, członek Fundacji Edukacja dla Dostępności. Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego, Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Metropolitalnego Zespołu ds. Polityki Senioralnej.

Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu szkoleń dotyczących zwiększania dostępności urzędów realizowanych przez Związek (dotychczas odbyło się szkolenie na temat obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnością). Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj. Do udziału w szkoleniu mogą zgłosić się maksymalnie dwie osoby z danego urzędu. W pierwszej kolejności do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli tych samorządów, które zgłosiły swój akces a nie zakwalifikowały się do projektu „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” (realizowanego przez nasz Związek w partnerstwie z Euro Innowacje w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Udział w szkoleniu innych osób, w tym większej liczby osób z danej jst, będzie możliwy w przypadku wolnych miejsc. W przypadku pytań dotyczących organizacji szkolenia, uprzejmie proszę o kontakt z p. Agatą Motyl, specjalistą ds. wzmacniania kompetencji w samorządzie (adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 62).

Data publikacji: 31.05.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy