Szkolenie nt. gospodarki odpadami komunalnymi dla radnych

Serdecznie zapraszamy Radnych miast i gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu nt. gospodarki odpadami komunalnymi, które odbędzie się dn. 25 listopada 2019 r. w obiekcie konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, sala 401).

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nowelizacja z dn. 19 lipca 2019 r.) z punktu widzenia kompetencji i obowiązków radnego, które przedstawi p. Jędrzej Klatka, Radca Prawny Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy.

W drugiej części szkolenia będzie miało miejsce wystąpienie p. Bogdana Pasko, Głównego Specjalisty w referacie ds. planowania w zakresie środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nt. "Długofalowe cele w gospodarce odpadami komunalnymi, wynikające z krajowych i unijnych aktów prawnych oraz obecna sytuacja w tym obszarze w województwie śląskim".

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Program szkolenia

Jak dojechać