Szkolenie dot. nowelizacji KSH - 16 września

16 września br. (piątek) odbędzie się szkolenie pt. „Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z perspektywy pracowników nadzoru właścicielskiego”.

Szkolenie odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, sala 401, IV piętro) w godz. 10.00-15.00.

W jego trakcie zostaną poruszone następujące zagadnienia (program tutaj):

  1. Podstawy prawne nowelizacji i termin wejścia w życie
  2. Główne obszary nowelizacji
  3. Nowelizacja z perspektywy nadzoru właścicielskiego
  4. Omówienie zmian z punktu widzenia pracowników nadzoru właścicielskiego
  5. Zadania do wykonania przed 13 października 2022 r.
  6. Aktualizacja umów i statutów spółek

Szkolenie poprowadzi p. Piotr Rybicki – od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek Zespołu eksperckiego do spraw zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji do spraw Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie – „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Chęć udziału w szkoleniu można zgłosić poprzez wypełnienie formularza dostępnego tutaj, w terminie do 12 września br. (poniedziałek). Udział w szkoleniu dla przedstawicieli jst członkowskich Związku jest nieodpłatny. Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia: Olga Bargiel-Bizoń, adres e-mail: obargiel@silesia.org.pl, tel. 32 251-10-21.

Data publikacji: 02.08.2022

Polecamy
Współpracujemy