Szkolenie dostępność cyfrowa

W dn. 22 listopada 2019 r. (piątek) Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje bezpłatne szkolenie pn. Ustawa o dostępności cyfrowej w administracji samorządowej – prawo i praktykaSzkolenie to odbędzie się w obiekcie konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, sala nr 401, IV piętro), rozpocznie się o godz. 9.30.

W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące kwestie:

1) zakres przedmiotowy i podmiotowy nowych regulacji;
2) kluczowe wymagania techniczne i funkcjonalne – standard WCAG 2.1;
3) obowiązkowa deklaracja dostępności;
4) żądania zapewnienia dostępności cyfrowej;
5) nadzór, sankcje i odpowiedzialność.

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników urzędów i starostw gmin i powiatów członkowskich Związku odpowiedzialnych za obsługę stron internetowych (zwłaszcza BIP), przygotowywanie dokumentów zamieszczanych na stronach internetowych i zajmujących się promocją i polityką informacyjną.

Szkolenie poprowadzi p. inż. Rafał Kula, specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, informacji o środowisku, dostępności cyfrowej oraz ochrony danych osobowych; praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny, audytor BIP.

W razie zainteresowania udziałem w ww. szkoleniu zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie Państwa obecności na nim w terminie do dn. 18 listopada br. (poniedziałek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

www.silesia.org.pl/formularze

program

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie maksymalnie dwóch pracowników urzędu/starostwa. O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Organizator potwierdzi drogą mailową przyjęcie zgłoszenia.

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku za organizację szkolenia: p. Dominika Tkocz, st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (tel. 32 609 03 58, adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl).

Jak dojechać