Startuje kolejny cykl benchmarkingowy

W dn. 23 stycznia 2020 r. w biurze Związku odbyło się spotkanie ekspertów w zakresie monitorowania usług publicznych realizowanych przez jst. Związek w tym roku rozpoczyna kolejny - już dziewiąty z kolei - cykl benchmarkingowy, który będzie polegał na prowadzeniu badań porównawczych w 35 jst biorących udział w przedsięwzięciu pn. "Benchmarking - Kontynuacja 2019-2021" oraz pogłębionej analizie i identyfikacji dobrych praktyk w wybranych obszarach.

Podczas spotkania omawiano m.in. obszary tematyczne, które zostaną poddane analizie benchmarkingowej, a w jej rezultacie pomogą zidentyfikować dobre praktyki samorządów lokalnych. W jego trakcie uzgodniono też harmonogram prac w 2020 r.

Podczas spotkania wstępnie podjęto również temat realizacji przedsięwzięcia po kolejnym cyklu benchmarkingowym.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać