Stanowiska przyjęte podczas Zgromadzenia Ogólnego

2 września w Bielsku-Białej odbyła się uroczysta LI sesja Zgromadzenia Ogólnego naszego Związku. W jej trakcie zostały przyjęte ważne dla dalszego funkcjonowania samorządów lokalnych stanowiska w sprawie:

  • konsekwencji finansowych wprowadzenia pakietu rozwiązań legislacyjnych pn. Polski Ład dla budżetów jednostek samorządu lokalnego - stanowisko dostępne tutaj;
  • przygotowywanej przez Rząd reformy szpitalnictwa - stanowisko dostępne tutaj;
  • kierunków reformy planowania przestrzennego zapowiedzianej w ramach Krajowego Planu Odbudowy - stanowisko dostępne tutaj.

Data publikacji: 07.09.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy