Spotkanie z Wydziałem Nadzoru Prawnego ŚUW dot. gospodarki odpadami - 27.04

Informujemy, że w dn. 27 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) odbędzie spotkanie przedstawicieli wydziałów zajmujących się gospodarką odpadami w urzędach gmin członkowskich ŚZGiP z p. Krzysztofem Nowakiem, Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – realizowane online, w formie wideokonferencji.

Celem spotkania będzie omówienie bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi z punktu widzenia kompetencji kontrolnych Wojewody. Najważniejsze planowane tematy spotkania to:
1. Termin dostosowania aktów prawa miejscowego do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kontekście trwających dłużej niż 12 miesięcy umów na odbiór odpadów;
2. Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody w stosunku do aktów prawa miejscowego gmin – najważniejsze uwagi do składanych przez gminy regulaminów utrzymania czystości oraz zakresu świadczonych usług w zamian za opłatę.
Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu i zadaniem pytań p. Dyrektorowi K. Nowakowi, uprzejmie prosimy o przesyłanie pytań i zagadnień problemowych (o charakterze uniwersalnym i formułowanych ogólnie), do dn. 23 kwietnia br. (czwartek), drogą elektroniczną, na adres nkrupa@silesia.org.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w wideokonferencji prosimy o potwierdzenie udziału w wideokonferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie do dn. 24 kwietnia 2020 r. (piątek). W formularzu należy podać adresu e-mail, na który Biuro Związku w dniu 27 kwietnia br. (najpóźniej 15 min. przed wideokonferencją) będzie mogło przesłać wiadomość z linkiem umożliwiającym dołączenie do ww. wideokonferencji. Aby móc wziąć udział w wideokonferencji w możliwie pełnym zakresie, zaleca się korzystanie z komputera z działającą kamerą i mikrofonem oraz dostępem do szybkiego Internetu, choć dostęp do konferencji powinien być również możliwy za pomocą zwykłego smartfonu. Łącze odbywać się będzie za pomocą internetowego narzędzia Microsoft Teams (poprzez zainstalowanie aplikacji na komputerze lub z poziomu przeglądarki internetowej). W razie pytań lub wątpliwości dot. organizacji posiedzenia, pytań technicznych bądź w razie chęci wcześniejszego przetestowania zarówno narzędzia, jak i łączy, prosimy o kontakt na adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl.

Jak dojechać