Spotkanie z PKP - 5 lutego 2019 r., Katowice, godz. 11.00

Uprzejmie informujemy, że Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego organizuje spotkanie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Spotkanie odbędzie się w Katowicach (miejsce: PARK Hotel Diament, ul. Wita Stwosza 37), rozpoczęcie spotkania o godz. 11.00.

Spotkanie będzie dotyczyło programu inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dłuższym horyzoncie czasowym oraz bieżących działań i aktualnych planów w zakresie rozwoju transportu kolejowego na obszarze woj. śląskiego w najbliższych latach. Ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Biura Strategii Centrali, Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski oraz przedstawiciele terenowych Zakładów Linii Kolejowych w Częstochowie, w Tarnowskich Górach, w Sosnowcu. Do udziału w spotkaniu zostali również zaproszeni przedstawiciele PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach (oczekujemy na potwierdzenie udziału). Program spotkania dostępny jest tutaj.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dn. 31 stycznia br. (czwartek) poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.silesia.org.pl/formularze. Osobą do kontaktu w sprawach dot. organizacji spotkania jest w biurze Związku p. Iwona Pragnąca (kontakt: tel. 32/ 25 11 021, bezp. 32/ 60 90 363, ipragnaca@silesia.org.pl).

Jak dojechać