Spotkanie z PKP - 5 lutego 2019 r., Katowice

W dn. 5 lutego br. w Hotelu Park Diament w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z przedstawicielami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Organizatorami spotkania byli Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Spotkanie dotyczyło programu inwestycyjnego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dłuższym horyzoncie czasowym oraz bieżących działań i aktualnych planów w zakresie rozwoju transportu kolejowego na obszarze woj. śląskiego w najbliższych latach. Ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Biura Strategii Centrali, Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski oraz przedstawiciele terenowych Zakładów Linii Kolejowych w Częstochowie, w Tarnowskich Górach, w Sosnowcu. Do udziału w spotkaniu zostali również zaproszeni przedstawiciele PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach. W trzeciej części spotkania prezentację na temat "Wprowadzenie do tematu koncepcji Kolei Metropolitalnej" wygłosił p. Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (prezentacja do pobrania tutaj). Program spotkania dostępny jest tutaj.

Jak dojechać