Spotkanie informacyjne ws. Programu Rozwój Lokalny - Fundusze norweskie

W dniu 6 maja br. w Krakowie, odbyło się spotkanie informacyjne dot. Programu Rozwój Lokalny – finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 – 2021.

Jest to program skierowany do małych i średnich miast, zakwalifikowanych przez Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do grona 255 miast z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą. 
Lista kwalifikowanych miast.

Celem programu jest wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej mieszkańców i użytkowników miast średnich i małych. Ogromny walorem programu jest ścisła współpraca ze specjalistami ze Związku Miast Polskich, zarówno podczas I oraz II etapu weryfikacji wniosków, jak również 100% poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych.

Docelowo dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 mln € zostanie przeznaczone na ok. 15 kompleksowych projektów.

Gorąco zachęcamy do czynnego udziału w programie, termin składania projektów upływa 22 lipca 2019 r. o godz. 16:15
Szczegółowe informację znajdziecie Państwo na stronie: Program Rozwój Lokalny 

Jak dojechać