Spotkania ws. PR-u w samorządzie lokalnym

Na wniosek przedstawicieli urzędów gmin i powiatów odpowiedzialnych za promocję i kontakty z mediami, nasz Związek planuje w 2021 r. organizowanie cyklicznych spotkań o charakterze informacyjno-konsultacyjno-szkoleniowym związanych z różnymi aspektami public relations w samorządzie lokalnym.

 

Pierwsze takie spotkanie w formule on-line odbędzie się w dn. 20 stycznia 2021 r. (środa), rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa ok. dwóch godzin. W jego trakcie zostaną omówione bieżące kwestie związane z promocją i kontaktami z mediami, a także uzgodnione tematy kolejnych spotkań i szkoleń, które Związek zorganizuje w tej dziedzinie w tym roku.

Osoby odpowiedzialne za public relations w gminach i powiatach członkowskich Związku i zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o wypełnienie w terminie do dn. 15 stycznia br. (piątek) poniższego formularza zgłoszeniowego:

https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-cyklu-spotkan-dot-pr-w,597

Spotkanie w dn. 20 stycznia br. zostanie przeprowadzone z  wykorzystaniem narzędzia internetowego Microsoft Teams (aby z niego korzystać wystarczy przeglądarka, kamerka, mikrofon i głośniki), wszelkie informacje techniczno-organizacyjne w tym zakresie zostaną przesłane zgłoszonym pracownikom dzień przed spotkaniem (na adresy mailowe wskazane w elektronicznym formularzu).

Osoba odpowiedzialna za organizację spotkania (w tym za kwestie organizacyjno-techniczne) w biurze Związku: Dominika Tkocz, Koordynator działań w sferze PR i szkoleń  (tel. 510 201 158 lub e-mail: dtkocz@silesia.org.pl).

Data publikacji: 11.01.2021 r.

Jak dojechać