Seminarium "Velo Silesia – zarządzanie i tworzenie tras rowerowych..."

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w dniu 4 października 2018 r. zorganizował seminarium pt. „Velo Silesia – zarządzanie i tworzenie tras rowerowych o wysokim standardzie technicznym jako warunek rozwoju mobilności rowerowej w województwie śląskim”. Celem seminarium była wysokich standardów tworzenia infrastruktury rowerowej oraz narzędzi ułatwiających skuteczne zarządzanie nią.

Program seminarium do pobrania.

Prezentacja dot. Standardów technicznych - p. Tobiasz Nykamowicz

Jak dojechać