Rząd przedstawił szczegóły projektu ustawy dotyczącej ochrony sygnalistów

Materiał prasowy: serwis samorządowy PAP

Ochrona sygnalistów niezależnie od formy świadczenia pracy, szersza niż w dyrektywie unijnej definicja zgłaszanego „naruszenia”, zabezpieczenie sygnalistów przed odwetem, obowiązek przekazania zgłoszenia do właściwego organu – to rozwiązania, jakie znajdą się w rządowym projekcie ustawy dotyczącej ochrony sygnalistów.

 

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano szczegółowe założenia do przygotowywanego przez rząd projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest na ostatni kwartał br.

Projektowana ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Jak czytamy w informacji na temat istoty rozwiązań ujętych w projekcie, planowana ustawa obejmie ochroną osoby dokonujące zgłoszenia lub ujawnienia informacji lub uzasadnionych podejrzeń naruszenia prawa, pracujące w sektorze prywatnym lub publicznym, które uzyskały informacje na temat naruszenia w kontekście związanym z pracą.

cały materiał dostępny poniżej:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rzad-przedstawil-szczegoly-projektu-ustawy-dotyczacej-ochrony-sygnalistow

 

Polecamy
Współpracujemy