Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” 2020

Od kilkunastu lat Zarząd Województwa Śląskiego organizuje konkurs pt. Piękna wieś województwa śląskiego, którego celem jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń. Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera tę inicjatywę poprzez aktywny udział w pracach Komisji Konkursowej.


W tym roku ze względu na ogłoszony stan epidemii formuła konkursu musiała zostać dostosowana do panujących obostrzeń. Zgłoszenia były oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie przesłanych przez uczestników materiałów multimedialnych (zrezygnowano z tradycyjnych wizyt w terenie).

W tegorocznej edycji konkursu nagrody i wyróżnienia (na łączną kwotę 120 000 zł) zostały przyznane w pięciu kategoriach:

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego:
I miejsce - Studzionka, gm. Pszczyna pow. pszczyński - 27 000 zł
II miejsce – Kozy, gm. Kozy pow. bielski - 20 000 zł
III miejsce – Bycina, gm. Rudziniec pow. gliwicki - 15 000 zł

W kategorii najpiękniejsza zagroda wiejska województwa śląskiego:
I miejsce – gm. Mykanów pow. częstochowski - 2500 zł
II miejsce –  gm. Goleszów pow. cieszyński - 2000 zł
III miejsce – gm. Bestwina pow. bielski - 1500 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi:
I miejsce – Sołtysówka w Raczkowicach Kolonii, gm. Dąbrowa Zielona pow. częstochowski - 8000 zł
II miejsce – Nasze wspólne dziedzictwo, gm. Czerwionka Leszczyny pow. rybnicki - 5000 zł
III miejsce – Remont świetlicy OSP Konary i przekształcenie jej na Klub Seniora oraz rewitalizacja przestrzeni dookoła świetlicy, gm. Kłomnice pow. częstochowski - 3000 zł

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje:
I miejsce – Wykopki z tradycją, gm. Mykanów pow. częstochowski - 7000 zł  
II miejsce – Wielkanocny stół w Gminie Strumień, gm. Strumień pow. cieszyński - 5000 zł
III miejsce – Kiszenie kapusty, gm. Miedźna pow. pszczyński - 3000 zł

W kategorii najlepsza strona internetowa sołectwa
I miejsce – gm. Pszczyna www.rudoltowice.pl pow. pszczyński - 2000 zł
II miejsce – gm. Rudziniec www.solectwokleszczow.pl pow. gliwicki - 1500 zł
III miejsce – gm. Bobrowniki www.rogoznik.pl pow. będziński - 1000 zł  

 
więcej informacji: 
https://www.slaskie.pl

Jak dojechać