Rolnictwo i ogrodnictwo miejskie w procesie rewitalizacji i rozwoju miast

W dniu 12 czerwca 2019 r. (środa) Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje seminarium pt. „Rolnictwo i ogrodnictwo miejskie
w procesie rewitalizacji i rozwoju miast”. Seminarium odbędzie się w sali 401 obiektu konferencyjnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach, rozpoczęcie o godzinie 10.00. Jego celem jest zaprezentowanie uczestnikom wielowymiarowych konsekwencji działań z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa miejskiego w kontekście procesu rewitalizacji, poprawy jakości życia mieszkańców i odnowy przestrzeni miejskiej. 

Zgłoszenia udziału można dokonać do dnia 10 czerwca br. (poniedziałek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie silesia.org.pl w zakładce „Zgłoszenia udziału”.

Osobą odpowiedzialną za organizację seminarium w biurze Związku jest p. Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, e-mail: msurmacz@silesia.org.pl, tel. 506 276 713.

 

Program wydarzenia

Jak dojechać