„PRZEZ KONTAKTY DO WSPÓŁPRACY – wyjazd studyjny dla LGD”.

 

Śląski Związek Gmin i Powiatów uprzejmie informuje, że w dniach 27-29 czerwca 2018 r. odbędzie się wyjazd studyjny pn. „PRZEZ KONTAKTY DO WSPÓŁPRACY – wyjazd studyjny dla LGD”. Operacja realizowana będzie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Plan operacyjny na lata 2018-2019) dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Głównym celem przyświecającym planowanej operacji jest wymiana wiedzy i doświadczeń oraz utworzenie sieci kontaktów dla LGD z terenu województwa śląskiego w zakresie współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie tworzenia kompleksowej oferty turystycznej obszaru objętego LSR LGD Zielone Bieszczady z województwa podkarpackiego. Możliwość zapoznania się z nowymi rozwiązaniami w zakresie rozwoju i wspierania przedsiębiorczości oraz poznanie dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych będzie miała istotne znaczenie dla uczestników wyjazdu.

Program wyjazdu:

I dzień – wyjazd z Katowic, pobyt na obszarze działania LGD Zielone Bieszczady – prezentacja doświadczeń LGD w zakresie rozwoju turystyki, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji społeczności lokalnych, itp.

II dzień - pobyt na obszarze działania LGD Zielone Bieszczady – prezentacja doświadczeń LGD w zakresie rozwoju turystyki, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji społeczności lokalnych, itp.

III dzień - pobyt na obszarze działania LGD Zielone Bieszczady – prezentacja doświadczeń LGD w zakresie rozwoju turystyki, wspierania przedsiębiorczości, aktywizacji społeczności lokalnych, itp., powrót do Katowic

Wyjazd adresowany jest do przedstawicieli LGD funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Przewiduje się, iż w wyjeździe weźmie udział łącznie 40 osób (przedstawicieli wszystkich 14 LGD z terenu woj. śląskiego, które podpisały z Samorządem Województwa Śląskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR w okresie programowania 2014-2020 oraz reprezentanci instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich na terenie województwa śląskiego).

Zgłoszenia udziału można dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej Związku www.silesia.org.pl w zakładce Zgłoszenia udziału. Jednocześnie uprzejmie informuję, że osobami odpowiedzialnymi za organizacje wyjazdu w biurze Związku są: p. Iwona Kłosowicz, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021 oraz p. Marta Żelezny, młodszy specjalista ds. organizacyjnych oraz rozwoju i współpracy, email: mzelezny@silesia.org.pl, tel. jw.

Program wyjazdu - tutaj

 

Chcesz zostać Partnerem KSOW? – zarejestruj się na stronie  www.ksow.pl   

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Jak dojechać