Potrzeba zmian w planowaniu przestrzennym

Zgromadzenie Ogólne naszego Związku przyjęło 7 czerwca stanowisko w sprawie kierunków reformy planowania przestrzennego w kontekście rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Samorządowcy podkreślają, że od lat wskazują na konieczność przeprowadzenia kompleksowej reformy planowania przestrzennego. Gminy oczekują przejrzystych regulacji umożliwiających sprawne i skuteczne planowanie własnego rozwoju, dających jednocześnie samorządom elastyczność i samodzielność w kształtowaniu odmiennych w skali kraju przestrzeni - zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami. Wskazywaliśmy to już na etapie prekonsultacji w styczniu br. wyrażając głęboką nadzieję na jasne i czytelne przepisy, które wyeliminują słabość obecnego systemu - mówią przedstawiciele Związku.

Nowa legislacja w planowaniu przestrzennym, tak newralgicznie ważna dla samorządów, podmiotów gospodarczych czy wreszcie obywateli, winna być czytelna i jasna, a nowe regulacje spójne i eliminujące ich podatność na interpretacje. W obecnie przedstawionym akcie w ocenie wielu gmin członkowskich Związku nie ma pewności co do sumarycznej skuteczności planowania przestrzennego w gminach i osiągnięcia ładu przestrzennego poprzez wprowadzane regulacje. Wskazane propozycje prawne wymagają uruchomienia dodatkowych kosztów, jak i zaplecza kadrowego. Szczególny problem pojawi się w gminach nieposiadających własnych pracowni urbanistycznych - czytamy w stanowisku.

Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odbieramy w dużym stopniu jako zawiły i niezrozumiały. Tak wielkie zmiany w przepisach (zmiana praktycznie w każdym artykule, dodane nowe rozdziały) wprowadzone powinny być tak naprawdę nową ustawą, która byłaby jasnym i czytelnym rozpoczęciem nowej perspektywy w planowaniu przestrzennym. Skala proponowanych zmian jest wyjątkowo duża. Powstają nowe rozdziały ustawy, a artykuły rozrastają się do numeracji 37ea, eb, ec…eg.  Wiele zapisów podlega zmianom, a słownik pojęć ulega znacznemu rozszerzeniu. Liczba i zakres zmian spowoduje dalsze utrudnienia interpretacyjne, zmniejszy czytelność ustaleń oraz w rezultacie skomplikuje proces planistyczny. Choćby z tego względu nowe przepisy powinny być treścią nowej ustawy - podkreślają samorządowcy.

uwagi szczegółowe znajdują się w stanowisku - kliknij tutaj

Data publikacji: 13.06.2022 r.
 

Polecamy
Współpracujemy