Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Uprzejmie informujemy, że w dn. 11 grudnia br. (wtorek) odbędzie się posiedzenie Konwentu Przewodniczących Rad gmin i powiatów województwa śląskiego. Posiedzenie Konwentu odbędzie się sali konferencyjnej nr 3 (I piętro) w kompleksie Stadionu Śląskiego w Chorzowie (dojazd od strony Centrum Handlowego AKS Carrefour aleją Harcerską, zgodnie z mapką). Posiedzenie rozpocznie się o godz. 12.00 i potrwa ok. 2 godziny.

Posiedzenie otworzy Przewodniczący Związku, p. Jacek Krywult, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku-Białej oraz p. Krystyna Siejna, Zastępca Przewodniczącego Związku, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Katowice. Następnie będzie miało miejsce wystąpienie p. Jana Kawuloka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. W kolejnej części posiedzenia przewidziano wystąpienie p. Posła Andrzeja Maciejewskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. Dalsza część posiedzenia Konwentu będzie poświęcona sprawom związanym z funkcjonowaniem nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego, zwłaszcza w odniesieniu do uchwał rad gmin i powiatów; poprowadzi ją p. Krzysztof Nowak – Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. W ostatniej części zaplanowane zostało wystąpienie p. Daniela Kołodzieja - Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, nt. zasad dot. uchwały budżetowej gminy / powiatu oraz trybu prac nad jej przygotowaniem i uchwalaniem. Po zakończeniu posiedzenia Konwentu będzie możliwość wzięcia udziału w zwiedzaniu Stadionu Śląskiego z przewodnikiem. Szczegółowy program posiedzenia dostępny jest tutaj.

Osoby zainteresowane udziałem w posiedzeniu (Przewodniczących Rad oraz Wiceprzewodniczących Rad Gmin, Miast oraz Powiatów woj. śląskiego) uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności poprzez wypełnienie formularza, który jest dostępny na stronie internetowej Związku: https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-posiedzeniu-konwentu,247, w miarę możliwości do dn. 5 grudnia br. (środa). Osobą odpowiedzialną za organizację w/w spotkania jest w biurze Związku p. Natalia Krupa, specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych (adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel. 32/ 25-11-021, bezp. 32/ 60-90-360).

Jak dojechać