Posiedzenia ws. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

W związku z najnowszą nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w sierpniu i wrześniu 2019 r. odbędą się posiedzenia gremiów eksperckich działających w ramach struktur Związku, w trakcie których zostaną omówione najważniejsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi.

  • posiedzenie Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim przy ŚZGiP odbędzie się w dn. 2 września 2019 r. (poniedziałek) - więcej informacji
  • posiedzenie Grupy roboczej ds. gospodarki odpadami w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich ŚZGiP odbędzie się w dn. 26 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) - więcej informacji

Jak dojechać