Poparcie stanowiska ZMP ws. ustawy dot. gospodarki odpadami komunalnymi

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przyjął podczas posiedzenia w dn. 5 lipca 2019 r. stanowisko popierające stanowisko Związku Miast Polskich w sprawie ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w swoim stanowisku podzielił opinię, iż nowe regulacje stanowią istotne zagrożenie dla osiągnięcia przez gminy nałożonych na nie zadań, wynikających zarówno z prawa unijnego, jak i krajowego.

stanowisko ŚZGiP

załączniki nr 1

Jak dojechać