Poparcie stanowiska w sprawie rekompensat dla publicznego transportu zbiorowego

Zarząd Związku (28 maja) wyraził poparcie dla stanowiska ws. zapewnienia rekompensat finansowych dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego, którzy utracili dochody w związku z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii. Z takim wnioskiem zwrócił się do naszej organizacji Roman Foksowicz, Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju.

 

W przyjętym stanowisku Zarząd Związku wyraził poparcie dla wcześniejszego apelu zgłaszanego do Rządu RP bezpośrednio przez organizatorów transportu, podzielając przedstawianą w tych wnioskach argumentację (m.in. w zakresie uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 15 kwietnia 2021 r., stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego stanowiska).

W okresie obowiązywania na terenie naszego kraju stanu epidemii, organizatorzy publicznego transportu zbiorowego zapewniali nieprzerwane świadczenie usług w zakresie niezmienionym do tego sprzed stanu pandemii, ponosząc koszty na tym samym poziomie (a nawet wyższe w związku z obowiązującymi wymogami sanitarno-epidemiologicznymi), jednak ich dochody znacznie zmalały w związku z bardzo ograniczoną liczbą pasażerów w tym czasie - podkreślają samorządowcy w stanowisku. Związane jest to oczywiście zarówno z ograniczeniami dopuszczalnej liczby pasażerów w pojeździe, jak i obowiązywaniem zdalnej nauki i wykonywaniem przez duże grupy pracowników zdalnej pracy w tym czasie, a zatem znacznie mniejszą mobilnością mieszkańców. Skutki tych ograniczeń w tak długim okresie czasu są bardzo dotkliwe.

Wsparciem w ramach Tarczy Antykryzysowej została objęta znaczna część podmiotów, jednakże w przypadku większości organizatorów publicznego transportu zbiorowego (wykonujących wyłącznie gminne przewozy pasażerskie zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym) nie została udzielona dotychczas jakakolwiek pomoc finansowa związana z wprowadzonymi ograniczeniami - czytamy w stanowisku.

Zarząd Związku z ogromnym niepokojem obserwuje, że kolejne rozwiązania prawne (Tarcze Antykryzysowe) w dalszym ciągu nie obejmują organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Należy również podkreślić, że bez odpowiedniego wsparcia ze strony Rządu, pomimo podejmowanych starań, dalsze funkcjonowanie organizatorów publicznego transportu (w tym związków międzygminnych), a tym samym wykonywanie przez nich zadań o znaczeniu pożytku publicznego, jest zagrożone.

treść stanowiska dostępna tutaj

Data publikacji: 07.06.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy