Podpisanie Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej na lata 2019 – 2021

W dniach 24 - 26 czerwca 2019 r. odbyła się wizyta delegacji Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (ŚZGiP) w Ukrainie. W jej trakcie samorządowcy z woj. śląskiego spotkali się ze swoimi partnerami z Kijowskiego Oddziału Regionalnego Związku Miast Ukrainy. Jak podkreślił p. Piotr Kuczera, Prezydent Rybnika, Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów najważniejszym celem wizyty było podpisanie kolejnego Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej na lata 2019 – 2021.
- W programie określiliśmy nowe ramy wspólnych przedsięwzięć, ale przede wszystkim potwierdziliśmy wolę dalszej współpracy. Do tej pory koncentrowaliśmy się na wymianie doświadczeń z zakresu zarządzania samorządowego (komunalnego) w jednostkach samorządowych z obu stron. Staraliśmy się przekazać naszym ukraińskim partnerom kluczowe wnioski płynące z polskich doświadczeń samorządowych. Jednak na tym nie chcemy poprzestać. W obecnym, drugim etapie współpracy chcemy koncentrować się na kwestiach związanych z lokalnym rozwojem gospodarczym  - powiedział Przewodniczący Związku.

fot. Kijowski Oddział Regionalny Związku Miast Ukrainy

Jednym z przykładów wspólnych działań była letnia szkoła dobrej administracji organizowana w dniach 23 – 27 sierpnia 2016 r. w obwodzie kijowskim, w mieście Bucza oraz w dniach 22 – 26 sierpnia 2017 r. w woj. śląskim, w Koszęcinie. W jej trakcie uczestnicy z obu stron mieli okazję nabyć praktyczne umiejętności m.in. w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i projektami oraz w dziedzinie funkcjonowania finansów samorządów lokalnych.

Jednym z elementów programu wizyty było złożenie hołdu ofiarom Wielkiego Głodu w Ukrainie w latach 30-tych oraz złożenie wieńca na cmentarzu darnickim w Kijowie, pod pomnikiem polskich żołnierzy poległych podczas walk o Kijów z niemieckim okupantem.

ŚZGiP – jest największą regionalną organizacją samorządową w Polsce, zrzeszającą obecnie 135 jednostek samorządu terytorialnego z woj. śląskiego (w tym wszystkie miasta na prawach powiatu), jego misją jest służba na rzecz dobra publicznego w województwie śląskim poprzez wspieranie społeczności i samorządów lokalnych (www.silesia.org.pl).

Jak dojechać