Po spotkaniu Dyrektorów organizacji tworzących OPOS

17 lutego odbyło się kolejne spotkanie Dyrektorów biur związków i stowarzyszeń, które tworzą Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Spotkanie miało na celu opracowanie  porządku posiedzenia Zarządów OPOS, które zaplanowane jest w formule wideokonferenecji 5 marca 2021 roku.

 

Podczas spotkania Dyrektorzy odnieśli się m.in. do konsekwentnych i zdecydowanych działań Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich, sygnatariusza porozumienia OPOS, dzięki którym uchwała aglomeracyjna nie będzie wymaganym załącznikiem do wniosku o zatwierdzanie taryfy wodno-ściekowej (tak wynika z nowej wersji rozporządzenia w sprawie taryf wodno-kanalizacyjnych).

Kolejne spotkanie on-line Dyrektorów biur OPOS odbędzie się w dn. 1 marca 2021 r., rozpoczęcie o godz. 10.00.

Lutowe spotkanie odbyło się w ramach prezydencji, którą aktualnie sprawuje nasz Związek w Ogólnopolskim Porozumieniu Organizacji Samorządowych.

Data publikacji: 18.02.2021 r.

 

Jak dojechać