Po kolejnym spotkaniu Dyrektorów Biur Organizacji

14 stycznia odbyło się spotkanie Dyrektorów biur związków i stowarzyszeń, które tworzą Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych w ramach prezydencji Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza

Podczas spotkania Pan Bogdan Dombrowski - Dyrektor Związku Gmin Pomorskich przedstawił kwestie dotyczące propozycji zmian przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r., o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r., o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Dyrektorzy omówili również najważniejsze założenia projektu ustawy Ministerstwa Zdrowia o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa oraz ustawy o dodatku osłonowym. Przedstawili także bieżące działania w ww. kwestiach. Podsumowali wczorajsze posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Porozumienia.

Pan Adama Korgula - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Urzędu Miejskiego w Olsztynku (z ramienia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich) przedstawił szczegółowe zagadnienia oraz uwagi dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

W sprawach rożnych Dyrektorzy omówili m.in. kwestie dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistychnowego obowiązku rejestracji fundacji oraz stowarzyszeń wpisanych do rejestru stowarzyszeń do KRS do 31 stycznia 2022 r.

 

Data publikacji: 14.01.2022

Polecamy
Współpracujemy