Pismo do Wojewody w sprawie szczepień zakładowych w jst

Przewodniczący Związku w imieniu Zarządu 29 kwietnia skierowała do Wojewody Śląskiego pismo w sprawie możliwości prowadzenia szczepień zakładowych przeciw COVID-19 dla pracowników administracji samorządowej. Dyskusja na ten temat odbyła się podczas posiedzenia Zarządu Związku 23 kwietnia.

 

W przedmiotowym piśmie zwracamy się do Wojewody Śląskiego z prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia powyżej określonego rozwiązania w jednostkach samorządu terytorialnego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek mniejszych (z koordynacją np. na poziomie powiatowym przy wsparciu naszego Związku).

Przypominamy w nim również, że realizacja istotnej części zadań powierzonych administracji samorządowej sprowadza się do bezpośredniej obsługi mieszkańców. Pomimo zachowania odpowiednich zasad reżimu sanitarnego, pracownicy urzędów miast, gmin i starostw powiatowych, a także pracownicy innych podmiotów świadczących usługi publiczne np. pracownicy obsługi placówek oświatowych nieustannie narażeni są na zarażenie koronawirusem. Jednocześnie obecna sytuacja pandemiczna przekłada się na ograniczenie pracy administracji samorządowej, zwłaszcza w przypadku konieczności objęcia kwarantanną całych jednostek organizacyjnych, komórek czy wydziałów, co każdorazowo wpływa na jakość realizowania zadań publicznych na rzecz mieszkańców.

pismo dostępne tutaj

Data publikacji: 29.04.2021 r.

Polecamy




Współpracujemy