Partycypacja społeczna. Identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów

Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje w dniu 5 czerwca 2018 r. (wtorek) warsztat pt. „Partycypacja społeczna. Identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów”. Warsztat odbędzie się w sali 103 obiektu konferencyjnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach, rozpoczęcie o godzinie 10.00. Celem warsztatu jest prezentacja problematyki konfliktów w procesie partycypacyjnym (zarówno w ujęciu przyczyny organizowanych działań partycypacyjnych, jak i ich efektu) oraz sposobów ich rozwiązywania. 

Zgłoszenia udziału w warsztacie można dokonać do dnia 1 czerwca br. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie silesia.org.pl.

Osobą odpowiedzialną za organizację warsztatu w biurze Związku jest p. Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, specjalista ds. rewitalizacji i rozwoju miast, e-mail: msurmacz@silesia.org.pl, tel. (32) 251 10 21.

Program warsztatu

Jak dojechać